Skaitmeninių technologijų diegimas

 

 

UAB "Ameko konstrukcijos" įgyvendina projektą „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB "Ameko konstrukcijos"“,  Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-01-0007, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo (projekto biudžetas - 376.958,91 €, skirtas finansavimas - 162.372,00 €).

Projekto tikslas – pagal atliktą technologinį įmonės auditą investuoti į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimą ir sudaryti sąlygas UAB „Ameko konstrukcijos“ darbo našumo augimui, taip pat skaitmeninimo technologijos įvedimui gamybos procesuose.

Tikimasi, kad UAB „Ameko konstrukcijos“ investicijos į naujos įrangos įsigijimą  padidins įmonės skaitmeninį potencialą, gamybos apimtis, darbuotojų produktyvumą. Planuojama, jog po sėkmingai įgyvendinto projekto  išaugus gamybos apimtims, bus sudarytos prielaidos mažesnei priklausomybei nuo žaliavų kainų, taip didinant ir įmonės konkurencingumą.