Skaitmeninių technologijų diegimas

 

 

UAB „Ameko konstrukcijos" įgyvendina projektą „Skaitmeninimo technologijų plėtra UAB „Ameko konstrukcijos”“,  Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0054, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo (projekto biudžetas – 558 520,00 €, skirtas finansavimas – 243 659,81 €). Projekto trukmė nuo 2020 m. gegužės 4 d. iki 2023 m. liepos 18 d.

 

Projekto tikslas – išplėsti skaitmeninių technologijų diegimą įmonėje dar labiau išplečiant įmonės gamybinius pajėgumus, kurie padidins darbuotojų produktyvumą, padės sukurti didesnę pridėtinę vertę, o kartu ir darbo našumą.

Projektas prisidės prie šių problemų sprendimo - maži gamybos pajėgumai, kvalifikuotų darbuotojų trūkumas (nauji įrengimai įgalintų esamus darbuotojus sukurti didesnę pridėtinę vertę).

 

Sėkmingai įgyvendinusi projektą įmonė įsigis naujausią technologiją, įgalinančią įmonę užtikrinti pakankamus gamybinius pajėgumus ir aukštesnį skaitmeninimo lygį.


UAB „Ameko konstrukcijos" įgyvendina projektą „Skaitmeninimo technologijų plėtra UAB „Ameko konstrukcijos”“, Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0054, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo (projekto biudžetas – 723 195,00 €, skirtas finansavimas – 316 437,75 €). Projekto trukmė nuo 2020 m. gegužės 4 d. iki 2022 m. lapkričio 10 d.

Projekto tikslas – išplėsti skaitmeninių technologijų diegimą įmonėje dar labiau išplečiant įmonės gamybinius pajėgumus, kurie padidins darbuotojų produktyvumą, padės sukurti didesnę pridėtinę vertę, o kartu ir darbo našumą.

Projektas prisidės prie šių problemų sprendimo - maži gamybos pajėgumai, kvalifikuotų darbuotojų trūkumas (nauji įrengimai įgalintų esamus darbuotojus sukurti didesnę pridėtinę vertę).

Sėkmingai įgyvendinusi projektą įmonė įsigis naujausią technologiją, įgalinančią įmonę užtikrinti pakankamus gamybinius pajėgumus ir aukštesnį skaitmeninimo lygį.